Distribution

To gange om ugen distribuerer Bladkompagniet magasiner til forhandlernettet og kører returnerede blade til deres returcentral. Returen bliver her optalt, så man er sikker på en korrekt afregning til forhandlere og udgivere.

Bladkompagniet

Bladkompagniet (BK) arbejder målrettet med oplagsregulering, som tilpasses salgs- og returtal, individuelle forhandleraftaler og sæsonudsving. BK har også fokus på mikromanagement af sortiment og antal på forhandlerniveau.

Ud over seks medarbejdere på hovedkontoret har Bladkompagniet et salgskorps bestående af fem konsulenter med ansvar for hver deres landsdel. Med over 3.000 årlige besøg er konsulenterne en medvirkende årsag til den positive udvikling på dele af magasinmarkedet. Med effektive analyseværktøjer måler og analyserer de også på titler, kategorier og geografi. Og for hver udgave leverer de en omfattende salgsrapportering til udgiveren.